Uprzejmie prosimy o pomoc dla rodziny Grądkowskich.
 
Rodzinę, której Fundacja „Wybór” pomaga, dotknęła tragedia. W dniu 29 września 2018 r. spalił się dom, w którym mieszkają. Potrzebna jest pomoc w remoncie. Sprawa jest pilna, bo w obecnych warunkach rodzina nie będzie w stanie przetrwać zimy.
 
Zbiórkę organizuje Fundacja „Wybór” KRS: 0000038398, www.wybor.org.pl
Prosimy o wpłaty na konto Fundacji : BZ WBK 98 1090 1463 0000 0000 4600 4300
tytuł przelewu: „Pomoc rodzinie Grądkowskich”

Musimy zdążyć przed zimą! Na waszą pomoc czekamy do 30 listopada 2018 r.

Dom położony jest we wsi Chojno w powiecie Szamotulskim (woj. wielkopolskie). Rodzina Państwa Grądkowskich od lat mieszka w bardzo skromnych warunkach. Wskutek pożaru stracili prawie wszystko. Aby pomóc im przetrwać zimę, potrzebna jest naprawa dachu, wstawienie drzwi wejściowych i okien, położenie nowej instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń, a także zakup podstawowych sprzętów AGD i mebli, które uległy zniszczeniu w pożarze. Krótko mówiąc, potrzebna jest pomoc finansowa.
Państwo Grądkowscy mają czworo dzieci. Kilka lat temu w tragicznym wypadku stracili syna. W tym roku, po długiej chorobie, zmarła ich najstarsza córka. Pozostałe dzieci poważnie chorują. Mimo spotykających rodzinę przeciwności, są oni dla nas przykładem wzajemnej miłości i rodzinnego ciepła.

Fundacja "Wybór" jest Organizacją Pożytku Publicznego, funkcjonującą od 1998 r. Każda darowizna na wskazany wyżej cel w całości zostanie przekazana na rzecz odbudowy. Darowizny na rzecz Fundacji podlegają odliczeniu od dochodu.
 
Z całego serca dziękujemy za okazaną pomoc.

Miło nam poinformować, że po wielu miesiącach starań, mając na uwadze coraz większe zapotrzebowanie na wypełniane przez Fundacje zadania i działaniach statutowe, od czerwca bieżącego roku będziemy dysponować nowym lokalem - mieszczącym się jednak w dalszym ciągu w zajmowanym dotychczas budynku przy ul. Litewskiej 8 w Poznaniu. 

Stwarzane poprzez nowe, bardziej komfortowe warunki możliwości pozwolą Fundacji na dalszy rozwój prowadzonych dotychczas działań. W planach na najbliższe tygodnie przewidziane jest przeniesienie na stałe oferowanych przez Fundację dyżurów prawnika i psychologa do nowego lokalu, co pozwoli na bardziej komfortowe i dogodniejsze dla wszystkich zainteresowanych korzystanie z bezpłatnych porad specjalistów. 
Ponadto informujemy, że w dalszych planach mamy także stworzenie miejsca dla stałej świetlicy socjoterapeutycznej, a także systematyczne przeprowadzanie warsztatów, konferencji, szkoleń oraz prowadzenie pozostałych działań statutowych.

Mamy nadzieję, że nowe możliwości stwarzane poprzez uzyskanie dogodnych warunków pracy pozwolą na jeszcze skuteczniejsze niesienie pomocy wszystkim osobom dotkniętym problemem uzależnień, współuzależnienia, wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinom. 

Jednocześnie informujemy, że bez zmian pozostaje adres Fundacji - ul. Litewska 8 na poznańskim Sołaczu. 

Fundacja Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Wybór” informuje, że w każdy czwartek, w godzinach 17:00-19:00 w siedzibie Fundacji przy ul. Litewskiej 8 (parter) odbywa się dyżur współpracujących z Fundacją psychologów.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dotknięte chorobą alkoholową, uzależnieniem lub współuzależnieniem oraz ich rodziny do skorzystania z bezpłatnych porad psychologicznych.

Fundacja zapewnia całkowitą anonimowość i dyskrecję.  


Jednocześnie, w związku z przeprowadzaną w czerwcu zmianą lokalu, w którym odbywają się dyżury psychologa, w przypadku niekorzystania z oferowanych przez Fundację porad w sposób systematyczny lub w celu umówienia się na pierwszą wizytę, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 795247414.

Fundacja Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Wybór” informuje, że w ramach działań statutowych prowadzi nieodpłatne porady prawne.


Współpracujący z Fundacją prawnicy – adwokaci zrzeszeni w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu – w ramach konsultacji służą swoim wsparciem i pomocą prawną wszystkim osobom dotkniętym problemem uzależnień, współuzależnienia oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym. Mając na uwadze trudną sytuację materialną uniemożliwiającą niekiedy uzyskanie fachowej pomocy prawnej przez osoby potrzebujące porady i konsultacje są całkowicie darmowe. 


Fundacja oraz współpracujący z nami prawnicy zapewniają całkowitą anonimowość i fachowość udzielanych porad.


Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt z Fundacją w celu umówienia wizyty oraz potwierdzenia obecności pod numerem 795247414.

 

Jednocześnie informujemy, że od 25 czerwca 2017 roku dyżury prawnika odbywać się będą w siedzibie Fundacji przy ul. Litewskiej 8 w Poznaniu.