Miło nam poinformować, że po wielu miesiącach starań, mając na uwadze coraz większe zapotrzebowanie na wypełniane przez Fundacje zadania i działaniach statutowe, od czerwca bieżącego roku będziemy dysponować nowym lokalem - mieszczącym się jednak w dalszym ciągu w zajmowanym dotychczas budynku przy ul. Litewskiej 8 w Poznaniu. 

Stwarzane poprzez nowe, bardziej komfortowe warunki możliwości pozwolą Fundacji na dalszy rozwój prowadzonych dotychczas działań. W planach na najbliższe tygodnie przewidziane jest przeniesienie na stałe oferowanych przez Fundację dyżurów prawnika i psychologa do nowego lokalu, co pozwoli na bardziej komfortowe i dogodniejsze dla wszystkich zainteresowanych korzystanie z bezpłatnych porad specjalistów. 
Ponadto informujemy, że w dalszych planach mamy także stworzenie miejsca dla stałej świetlicy socjoterapeutycznej, a także systematyczne przeprowadzanie warsztatów, konferencji, szkoleń oraz prowadzenie pozostałych działań statutowych.

Mamy nadzieję, że nowe możliwości stwarzane poprzez uzyskanie dogodnych warunków pracy pozwolą na jeszcze skuteczniejsze niesienie pomocy wszystkim osobom dotkniętym problemem uzależnień, współuzależnienia, wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinom. 

Jednocześnie informujemy, że bez zmian pozostaje adres Fundacji - ul. Litewska 8 na poznańskim Sołaczu. 

Fundacja Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Wybór” informuje, że w każdy czwartek, w godzinach 17:00-19:00 w siedzibie Fundacji przy ul. Litewskiej 8 (parter) odbywa się dyżur współpracujących z Fundacją psychologów.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dotknięte chorobą alkoholową, uzależnieniem lub współuzależnieniem oraz ich rodziny do skorzystania z bezpłatnych porad psychologicznych.

Fundacja zapewnia całkowitą anonimowość i dyskrecję.  


Jednocześnie, w związku z przeprowadzaną w czerwcu zmianą lokalu, w którym odbywają się dyżury psychologa, w przypadku niekorzystania z oferowanych przez Fundację porad w sposób systematyczny lub w celu umówienia się na pierwszą wizytę, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 795247414.

Fundacja Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Wybór” informuje, że w ramach działań statutowych prowadzi nieodpłatne porady prawne.


Współpracujący z Fundacją prawnicy – adwokaci zrzeszeni w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu – w ramach konsultacji służą swoim wsparciem i pomocą prawną wszystkim osobom dotkniętym problemem uzależnień, współuzależnienia oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym. Mając na uwadze trudną sytuację materialną uniemożliwiającą niekiedy uzyskanie fachowej pomocy prawnej przez osoby potrzebujące porady i konsultacje są całkowicie darmowe. 


Fundacja oraz współpracujący z nami prawnicy zapewniają całkowitą anonimowość i fachowość udzielanych porad.


Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt z Fundacją w celu umówienia wizyty oraz potwierdzenia obecności pod numerem 795247414.

 

Jednocześnie informujemy, że od 25 czerwca 2017 roku dyżury prawnika odbywać się będą w siedzibie Fundacji przy ul. Litewskiej 8 w Poznaniu.

Okres świąteczny to dla wielu rodzin zmagających się z problemami finansowymi bardzo trudny czas. Przygotowanie rodzinnej Wigilii, zapewnienie choćby najbardziej podstawowych produktów żywnościowych, nie mówiąc już o prezentach dla najmłodszych wymaga wielu wyrzeczeń, a niekiedy, w związku z brakiem funduszy, jest wręcz niemożliwe.Fundacja już po raz kolejny włączyła się w akcję pomocy rodzinom dotkniętym problemem choroby alkoholowej i wykluczeniem społecznym. Dzięki pomocy darczyńców oraz pracy wolontariuszy 26 dzieci z najuboższych rodzin otrzymało prezenty gwiazdkowe, o których – między innymi bez ofiarowanego wsparcia – mogłyby jedynie pomarzyć.

Podczas tegorocznej akcji Fundacja nie zapomniała również o 30 podopiecznych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Domu Dziecka w Lipnicy.

Zorganizowanie tegorocznej akcji niesienia pomocy najbardziej potrzebującym było możliwe dzięki pracy, życzliwości i pomocy wielu osób – zarówno darczyńców, jak i stale współpracującym z Fundacją wolontariuszy.

Dlatego, w imieniu wszystkich obdarowanych Dzieci, dla których czas Świąt Bożego Narodzenia był radośniejszy niż zazwyczaj, pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za okazane wielkie serce.

Niech najlepszym wyrazem wdzięczności będzie uśmiech i radość na twarzy każdego z ponad 50 obdarowanych Dzieci!