logo

O fundacji

Fundacja Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Wybór” prowadzi działalność w zakresie niesienia pomocy osobom dotkniętym chorobą alkoholową oraz ich rodzinom, propagowania postaw antyalkoholowych, profilaktyki wśród wybranych grup zawodowych oraz dzieci i młodzieży. Fundacja co roku organizuje liczne konferencje, festyny, imprezy profilaktyczne, a także obozy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Misją Fundacji jest pomoc terapeutyczna oraz prowadzenie działań profilaktycznych.

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Historia fundacji

Fundacja Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Wybór” została powołana w 1993 roku przez M. Heller-Kaczmarską, A. Heller-Gostyńską, Z. Marciniaka, R. Sabiniewicza, M. Jakubowskiego, J. Czaplińskiego i K. Marcinkowskiego.

Fundatorzy – wśród nich adwokaci, terapeuci, psycholog – wcześniej już zaangażowani byli w pomoc osobom dotkniętym chorobą alkoholową, uzależnieniami oraz ich rodzinom. Powołanie do życia Fundacji umożliwiło dalsze działania na polu profilaktyki i leczenia uzależnień również przy wykorzystaniu wsparcia ze środków publicznych oraz pomocy innych instytucji.

Fundacja co roku organizuje liczne konferencje, festyny, imprezy profilaktyczne, a także obozy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu!