logo

Przekaż 1,5% podatku

Fundacja Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Wybór” jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego (OPP). 

Posiadając status OPP Fundacja uprawniona jest do otrzymywania od podatników środków finansowych w postaci odliczenia części podatku.

Od 2023 roku możliwa kwota do przekazania na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego wynosi nie 1%, a 1,5 %.

Możliwość przekazywania części podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadziła ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2003 r., a konkretne przepisy określające, kto i jak może część obliczonego podatku znajdują się w ustawie o podatku dochodowym osób fizycznych.

Gorąco zachęcamy Państwa do przekazywania procentu swojego podatku na rzecz naszej Fundacji. Dzięki takiemu wsparciu Fundacja może dalej realizować swoje cele statutowe i rozwijać działalność profilaktyczną, socjoterapeutyczną i udzielać wsparcia i pomocy najbardziej potrzebującym.

Dzięki środkom otrzymanym z „1%” w ubiegłym roku Fundacja mogła – bez dodatkowego wsparcia w postaci grantów lub dofinansowań – zorganizować m.in.:

  • trzy tygodniowe  obozy socjoterapeutyczne dla ponad 75 obywateli Ukrainy – matek z dziećmi,
  • kontynuować nieodpłatne poradnictwo psychologiczne dla osób dotkniętych chorobą alkoholową, uzależnieniami, współuzależnieniem i wykluczeniem społecznym,
  • świadczyć nieodpłatną pomoc prawną,
  • organizować szkolenia dla grup zawodowych mających styczność z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.

Państwa pomoc i wsparcie w tym roku pozwoli Fundacji i jej wolontariuszom oraz osobom współpracującym dalej nieść wsparcie i pomoc tym, którzy tego najbardziej potrzebują.

Pamiętajmy, że przekazanie 1,5% nie stanowi darowizny! Przekazując 1,5% decydujemy, że część naszego podatku, który i tak musimy zapłacić, zamiast do Skarbu Państwa trafi do organizacji pożytku publicznego. 

Pamiętajmy – liczy się każdy procent (a nawet pół!)

Więcej informacji o sposobie i trybie przekazywania 1,5 % na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Finansów:

https://www.podatki.gov.pl/pit/jak-przekazac-1-proc-na-opp/

oraz w informatorze ngo.pl:

https://poradnik.ngo.pl/1-podatku-dla-opp

Fundacja Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Wybór”
ul. Litewska 8
60-605 Poznań

BZ WBK 98 1090 1463 0000 0000 4600 4300

NIP: 7811682600
KRS: 0000038398
REGON: 630188622

Historia fundacji

Fundacja Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Wybór” została powołana w 1993 roku przez M. Heller-Kaczmarską, A. Heller-Gostyńską, Z. Marciniaka, R. Sabiniewicza, M. Jakubowskiego, J. Czaplińskiego i K. Marcinkowskiego.

Fundatorzy – wśród nich adwokaci, terapeuci, psycholog – wcześniej już zaangażowani byli w pomoc osobom dotkniętym chorobą alkoholową, uzależnieniami oraz ich rodzinom. Powołanie do życia Fundacji umożliwiło dalsze działania na polu profilaktyki i leczenia uzależnień również przy wykorzystaniu wsparcia ze środków publicznych oraz pomocy innych instytucji.

Fundacja co roku organizuje liczne konferencje, festyny, imprezy profilaktyczne, a także obozy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu!