logo

Nawiązki

Fundacja „Wybór” posiadając status organizacji pożytku publicznego jest jednym z podmiotów, na rzecz których Sądy Rzeczpospolitej Polskiej mogą zasądzać środki karne w postaci nawiązek za popełnione przestępstwa lub wykroczenia.

Osoby skazane prawomocnym wyrokiem informujemy, że zasądzoną nawiązkę należy uiścić w terminie 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia na konto Fundacji:

BZ WBK 98 1090 1463 0000 0000 4600 4300

Po upływie wskazanego terminu sprawa może zostać skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, co może narazić na dodatkowe koszty komornicze oraz koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym. Dodatkowo, Fundacja ma obowiązek informowania organów władzy publicznej o wykonaniu nałożonego zobowiązania. Brak zapłaty zasądzonej nawiązki może skutkować niemożliwością zatarcia skazania lub wykonaniem zawieszonej kary.

W przypadku pytań lub wątpliwości odnośnie dokonania wpłaty oraz kwestii zasądzonej nawiązki, Fundacja udziela wszelkich pytań i informacji pod numerem telefonicznym – 795247414 lub mailowo – fundacja@wybor.org.pl

Historia fundacji

Fundacja Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Wybór” została powołana w 1993 roku przez M. Heller-Kaczmarską, A. Heller-Gostyńską, Z. Marciniaka, R. Sabiniewicza, M. Jakubowskiego, J. Czaplińskiego i K. Marcinkowskiego.

Fundatorzy – wśród nich adwokaci, terapeuci, psycholog – wcześniej już zaangażowani byli w pomoc osobom dotkniętym chorobą alkoholową, uzależnieniami oraz ich rodzinom. Powołanie do życia Fundacji umożliwiło dalsze działania na polu profilaktyki i leczenia uzależnień również przy wykorzystaniu wsparcia ze środków publicznych oraz pomocy innych instytucji.

Fundacja co roku organizuje liczne konferencje, festyny, imprezy profilaktyczne, a także obozy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu!