logo

Historia fundacji

Fundacja Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Wybór” została powołana w 1993 roku przez M. Heller-Kaczmarską, A. Heller-Gostyńską, Z. Marciniaka, R. Sabiniewicza, M. Jakubowskiego, J. Czaplińskiego i K. Marcinkowskiego.

Fundatorzy – wśród nich adwokaci, terapeuci, psycholog – wcześniej już zaangażowani byli w pomoc osobom dotkniętym chorobą alkoholową, uzależnieniami oraz ich rodzinom. Powołanie do życia Fundacji umożliwiło dalsze działania na polu profilaktyki i leczenia uzależnień również przy wykorzystaniu wsparcia ze środków publicznych oraz pomocy innych instytucji.

W 2000 roku Dyrektorem Fundacji zostaje ks. Paweł Pawlicki, Proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla w Chojnie n. Wartą, który wspiera Fundację swoim terapeutycznym doświadczeniem oraz duszpasterskim wsparciem.

Fundacja zaczyna obejmować swoją pomocą i wsparciem organizowane przez ks. Pawlickiego obozy letnie dla dzieci i młodzieży z tzw. „trudnych środowisk”, oraz coroczne „Nadwarciańskie Zloty u Chojanów”, związane z ruchem AA.

W 2002 roku, dostrzegając wśród zgłaszających się do Fundacji osób uzależnionych liczne problemy w funkcjonowaniu ich rodzin, Alina Heller – Gostyńska organizuje zajęcia dla rodziców na temat: „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”, podczas których przedstawia rodzinę jako system, a także uczy co to znaczy być dobrym rodzicem, jak budować poczucie własnej wartości.

W 2003 roku Fundacja organizuje szkolenie dla MOPR we Wronkach w zakresie problematyki uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

Zajęcia są prowadzone dla pracowników socjalnych. Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę na temat syndromu DDA, pracy z narkomanami, motywowania osób uzależnionych do leczenia, mechanizmów choroby alkoholowej. Wykładowcami są: Paweł Pawlicki, Alina Heller – Gostyńska, Maria Matuszewska (psycholog), Zbigniew Krukowski (terapeuta), Błażej Jeske (terapeuta) i Jacek Czapliński (terapeuta). Szkolenie cieszy się tak dobrym przyjęciem, że w kolejnych latach MOPR proponuje Fundacji poprowadzenie kolejnych szkoleń.

Działalność szkoleniowa Fundacji prężnie się rozwija. W 2004 roku przygotowano i cyklicznie prowadzono zajęcia adresowane do osób uzależnionych i współuzależnionych realizujących już własną terapię, tj. osób, które odbyły już terapię stacjonarną np. ZLU w Charcicach, uczestniczą już od jakiegoś czasu w programach terapeutycznych placówek niestacjonarnych (poradni) lub utrzymują trzeźwość w oparciu o pracę w grupach samopomocowych AA czy Al.-Anon.

Rok 2005 to przełomowy moment działalności. Fundacja „Wybór” otrzymuje status Organizacji Pożytku Publicznego, dzięki czemu możliwe jest gromadzenie większych środków i korzystanie z pomocy publicznej.

Od 2005 roku Fundacja organizuje współfinansowane przez Gminę Wronki obozy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem choroby alkoholowej i wykluczeniem społecznym.

Co roku organizowane są również szkolenia dla kleryków i alumnów z Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień oraz pomocy uzależnionym.

Systematycznie organizowane są warsztaty w szkołach i placówkach oświatowych.

W 2007 roku Fundacja organizuje wydarzenia i projekty profilaktyczne, których zwieńczeniem jest „Święto Trzeźwości”, zorganizowane we współpracy z Archidiecezjalnym Duszpasterstwem Trzeźwości oraz Caritasem na poznańskiej Cytadeli 26 sierpnia 2007 roku. W kolejnych latach Fundacja włącza się w organizacje Dni Trzeźwości.

Od 2007 roku Fundacja wspiera również organizowane przez ks. Pawlickiego obozy żeglarskie dla młodzieży na Mazurach – w trakcie których realizowany jest program profilaktyczny i terapeutyczny.

Historia fundacji

Fundacja Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Wybór” została powołana w 1993 roku przez M. Heller-Kaczmarską, A. Heller-Gostyńską, Z. Marciniaka, R. Sabiniewicza, M. Jakubowskiego, J. Czaplińskiego i K. Marcinkowskiego.

Fundatorzy – wśród nich adwokaci, terapeuci, psycholog – wcześniej już zaangażowani byli w pomoc osobom dotkniętym chorobą alkoholową, uzależnieniami oraz ich rodzinom. Powołanie do życia Fundacji umożliwiło dalsze działania na polu profilaktyki i leczenia uzależnień również przy wykorzystaniu wsparcia ze środków publicznych oraz pomocy innych instytucji.

Fundacja co roku organizuje liczne konferencje, festyny, imprezy profilaktyczne, a także obozy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu!