Okres świąteczny to dla wielu rodzin zmagających się z problemami finansowymi bardzo trudny czas. Przygotowanie rodzinnej Wigilii, zapewnienie choćby najbardziej podstawowych produktów żywnościowych, nie mówiąc już o prezentach dla najmłodszych wymaga wielu wyrzeczeń, a niekiedy, w związku z brakiem funduszy, jest wręcz niemożliwe.Fundacja już po raz kolejny włączyła się w akcję pomocy rodzinom dotkniętym problemem choroby alkoholowej i wykluczeniem społecznym. Dzięki pomocy darczyńców oraz pracy wolontariuszy 26 dzieci z najuboższych rodzin otrzymało prezenty gwiazdkowe, o których – między innymi bez ofiarowanego wsparcia – mogłyby jedynie pomarzyć.

Podczas tegorocznej akcji Fundacja nie zapomniała również o 30 podopiecznych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Domu Dziecka w Lipnicy.

Zorganizowanie tegorocznej akcji niesienia pomocy najbardziej potrzebującym było możliwe dzięki pracy, życzliwości i pomocy wielu osób – zarówno darczyńców, jak i stale współpracującym z Fundacją wolontariuszy.

Dlatego, w imieniu wszystkich obdarowanych Dzieci, dla których czas Świąt Bożego Narodzenia był radośniejszy niż zazwyczaj, pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za okazane wielkie serce.

Niech najlepszym wyrazem wdzięczności będzie uśmiech i radość na twarzy każdego z ponad 50 obdarowanych Dzieci!