Fundacja Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Wybór” prowadzi działalność w zakresie niesienia pomocy osobom dotkniętym chorobą alkoholową oraz ich rodzinom, propagowania postaw antyalkoholowych, profilaktyki wśród wybranych grup zawodowych oraz dzieci i młodzieży. Fundacja co roku organizuje liczne konferencje, festyny, imprezy profilaktyczne, a także obozy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

 

Misją Fundacji jest pomoc terapeutyczna oraz prowadzenie działań profilaktycznych.

 

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.