Dzielmy się dobrem – Wakacje dla Ukrainy

Sierpień 2022

 

Fundacja Wybór przy wsparciu Darczyńców oraz Organizatorów Festynu Rodzinnego „Dzielmy się dobrem” zorganizowanego 9 lipca na wronieckim Zamościu organizuje bezpłatny wypoczynek dla obywateli Ukrainy – matek lub opiekunek z dziećmi – zamieszkujących obecnie na terenie gminy Wronki oraz Poznania i okolic.

Serdecznie zapraszamy obywatelki Ukrainy samotnie opiekujące się dziećmi do zgłaszania udziału w organizowanych turnusach wypoczynkowych.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji oraz wypełniania formularza zgłoszeniowego - https://forms.gle/tA7E7cNXAbVW795V7

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje.

Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu do udziału w turnusach decydują możliwości organizacyjne oraz kolejność zgłoszeń.

 

 Grupa docelowa:

Obywatele Ukrainy – dzieci do 16 roku życia oraz ich matki lub opiekunki prawne

 

Koszty i opłaty:

Udział w turnusach wypoczynkowych dla zgłoszonych i zakwalifikowanych osób jest bezpłatny – pokrywany z darowizn oraz środków własnych Organizatora

 

Terminy turnusów wypoczynkowych:

7 – 13 sierpnia 2022 roku

14 – 20 sierpnia 2022 roku

21 – 27 sierpnia 2022 roku

 

Limit miejsc:

25 na każdy turnus

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz kwalifikacji uczestników po wypełnieniu zgłoszenia wstępnego. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w wypoczynku zostanie przesłana po dokonaniu zgłoszenia i jego weryfikacji

 

Zgłoszenia i informacje:

na stronie www.wybor.org.pl

po wysłaniu zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub po wypełnieniu formularza https://forms.gle/tA7E7cNXAbVW795V7

 

Miejsce wypoczynku:

Miejscowość Chojno, woj. wielkopolskie

Miejsce organizowania turnusów wypoczynkowych położone jest na skraju Puszczy Noteckiej, nad rzeką Wartą. Rozległy teren leśny, obszary chronione, bliskość jezior, rzek, tereny turystyczne i krajoznawcze pozwolą osobom – matkom i dzieciom – przebywających stale od chwili wyjazdu z Ukrainy w większym mieście na odpoczynek na łonie natury, kontakt z przyrodą.

 

W trakcie turnusów zapewniamy:

·         zakwaterowanie, węzeł sanitarny,

·         produkty spożywcze, pełne zaopatrzenie węzła kuchennego i gastronomicznego,

·         wycieczki, atrakcje i animacje dla dzieci, zajęcia warsztatowe i terapeutyczne, organizację czasu wolnego - grupowo i indywidualnie,

·         wsparcie psychologiczne, prawne i terapeutyczne,

·         opiekę koordynatora wypoczynku posługującego się jęz. ukraińskim,

·         dostępny środek transportu do dyspozycji uczestników,

·         wypoczynek na łonie natury.

 

Informacja

UWAGA! W trakcie turnusów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

 

Cele projektu:

·       oddziaływanie terapeutyczne i profilaktyczne na uczestników – wobec realnych zagrożeń związanych z wyrwaniem uczestników z ich dotychczasowych środowisk, przebywanie w obcym otoczeniu, zagrożenia związane z uzależnieniami od alkoholu, narkomanią, hazardem,

·         wsparcie uczestników i pomoc w zakresie współuzależnień

·         przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom,

·         zapewnienie nieodpłatnego wsparcia psychologicznego i prawnego,

·         integracja uczestników ze społecznością lokalną, integracja dzieci ukraińskich z dziećmi polskimi, wymiana językowa, kulturowa,

·         integracja uczestników wewnątrz grupy docelowej – wobec barier stwarzanych przez przebywanie i tymczasowość życia w mieście, wyrwania ze środowisk lokalnych, braku w bliskim otoczeniu rodzin, znajomych, bliskich,

·         zapewnienie możliwości rozwoju edukacyjnego, kulturalnego i sportowego – w szczególności młodszych uczestników turnusów wypoczynkowych poprzez organizację zajęć i animacje czasu wolnego,

·         wsparcie obywateli Ukrainy zmuszonych do opuszczenia swojego kraju z uwagi na prowadzone działania wojenne,

·         organizacja wypoczynku letniego osobom z grupy docelowej, które nie mają możliwości finansowych i organizacyjnych w tym zakresie wobec przymusowej emigracji i znalezienia się w niepewnej sytuacji tymczasowego przebywania w Polsce,

·         umożliwienie zmiany otoczenia osobom przebywającym w tymczasowych miejscach zakwaterowania,

·         propagowanie pozytywnych wzorców zachowań i sposobów radzenia sobie w sytuacji kryzysowej.

 

Szczegółowe informacje i opis projektu.

Uczestnicy na tygodniowych turnusach będą mieli do dyspozycji zaplecze rekreacyjne, mieszkalne, sanitarne. Ideą projektu jest pozwolenie uczestnikom – matkom z dziećmi – na decydowanie o sposobie spędzania czasu wolnego przy minimalizacji ich codziennych obowiązków związanych z mieszkaniem w mieście bez osób bliskich, krewnych, rodziny.

Turnusy realizowane będą w formie samodzielnego działania uczestników – matek. Poza zaplanowanymi animacjami oraz wydarzeniami dla dzieci – które prowadzić będą osoby z zewnątrz – psychologowie, wolontariusze, wychowawcy – dzieci będą pozostawały pod opieką swoich matek.

Organizowany wypoczynek zakłada zapewnienie matkom lub opiekunkom stale zajmującym się w ostatnim czasie swoimi dziećmi wypoczynek własny poprzez zajęcia i animacje kierowane do dzieci. W tym czasie osoby dorosłe będą mogły skupić się na własnych sprawach, odpocząć od stale wykonywanych obowiązków. 

Dzięki przystosowaniu obiektu uczestnicy będą samodzielnie przygotowywać posiłki w dogodnej formie i zakresie. Pozwoli to uczestnikom – matkom opiekującym się dziećmi – na samodzielne planowanie wypoczynku, czasu i atrakcji – w jak najbardziej zbliżony sposób do standardowego, prywatnego wyjazdu wypoczynkowego.

Miejsce organizowania turnusów wypoczynkowych położone jest na skraju Puszczy Noteckiej, nad rzeką Wartą. Rozległy teren leśny, obszary chronione, bliskość jezior, rzek, tereny turystyczne i krajoznawcze pozwolą osobom – matkom i dzieciom – przebywających stale od chwili wyjazdu z Ukrainy w większym mieście na odpoczynek na łonie natury, kontakt z przyrodą.

Uczestnicy projektu będą zakwaterowani na terenie kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego przy Parafii pw. Chrystusa Króla w Chojnie

Na kompleks składa się przystosowana do funkcji mieszkalnych „stodoła” – duży budynek mieszkalny z 25 miejscami noclegowymi wydzielonymi w 2 odrębnych pomieszczeniach. Obiekt posiada pełny węzeł sanitarny oraz całkowitą infrastrukturę mieszkalną. W obiekcie znajduje się w pełni wyposażona kuchnia wraz z zapleczem.

W bezpośrednim otoczeniu kompleksu znajdują się tereny rekreacyjne – boisko sportowe, plac zabaw, plenerowa siłownia. Uczestnicy będą mogli stale korzystać z wszelkich udogodnień i istniejącej infrastruktury. W odległości ok. 3 km od kompleksu znajduje się ośrodek wypoczynkowy ze strzeżoną plażą nad Jeziorem Radziszewskim.

Organizator zapewni do obsługi każdego z turnusów stale dostępny środek transportu – samochód osobowy. Uczestniczki posiadające prawo jazdy będą mogły w razie uzasadnionej potrzeby korzystać z samochodu, koszty paliwa ponosić będzie organizator. Dodatkowo organizator zapewni zorganizowany transport do okolicznych atrakcji w czasie realizacji przewidzianych tam zajęć. W trakcie trwania turnusów możliwe będzie uczestniczenie w wycieczkach turystycznych i krajoznawczych w obrębie Puszczy Noteckiej – m.in. Sieraków, Sierakowski Park Krajobrazowy, itd. W zależności od liczby chętnych uczestników organizator będzie zapewniał transport samochodowy lub autobusowy.