Miło nam poinformować, że po wielu miesiącach starań, mając na uwadze coraz większe zapotrzebowanie na wypełniane przez Fundacje zadania i działaniach statutowe, od czerwca bieżącego roku będziemy dysponować nowym lokalem - mieszczącym się jednak w dalszym ciągu w zajmowanym dotychczas budynku przy ul. Litewskiej 8 w Poznaniu. 

Stwarzane poprzez nowe, bardziej komfortowe warunki możliwości pozwolą Fundacji na dalszy rozwój prowadzonych dotychczas działań. W planach na najbliższe tygodnie przewidziane jest przeniesienie na stałe oferowanych przez Fundację dyżurów prawnika i psychologa do nowego lokalu, co pozwoli na bardziej komfortowe i dogodniejsze dla wszystkich zainteresowanych korzystanie z bezpłatnych porad specjalistów. 
Ponadto informujemy, że w dalszych planach mamy także stworzenie miejsca dla stałej świetlicy socjoterapeutycznej, a także systematyczne przeprowadzanie warsztatów, konferencji, szkoleń oraz prowadzenie pozostałych działań statutowych.

Mamy nadzieję, że nowe możliwości stwarzane poprzez uzyskanie dogodnych warunków pracy pozwolą na jeszcze skuteczniejsze niesienie pomocy wszystkim osobom dotkniętym problemem uzależnień, współuzależnienia, wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinom. 

Jednocześnie informujemy, że bez zmian pozostaje adres Fundacji - ul. Litewska 8 na poznańskim Sołaczu.